Webbutveckling

Vi skapar responsiva webbplatser i WordPress, Drupal och Joomla, även från scratch. Vi vet att en bra webbplats hjälper avsevärt i affärsframgångar därför gör vi alltid vårt bästa för att finna varje kunds unika möjligheter i sin webbnärvaro.
Vi erbjuder lösningar med webbhotell och support för de applikationer vi utvecklat.

Vi har mångårig erfarenhet för att förstå användarens situation och de behov och krav. Utifrån detta skapas vinnande design och optimala lösningar. Vi lägger stort fokus på design- och interaktionsprocessen. Stor vikt läggs på att förstå och översätta kundens önskemål som vi ser som ett avgörande moment i webbutvecklingen.
De plattformar för webbplatser vi framförallt arbetar med är Open source-baserade publiceringsverktyg.

Lebario har byggt upp en omfattande kompetens framförallt inom nedanstående tekniska miljöer:

  • Plattformarna: WordPress, Moodle.
  • Programmeringsspråken: PHP, Javascript, HTML/CSS
  • Databaserna: MySQL

Webbutvecklingsprocessen

Designprocessen börjar med en analys av det man vill uppnå med webbsatsningen och I designfasen utvecklas interaktionen, och användargränssnittet och den grundläggande grafiska formen tas fram.

Efter att design- och interaktionsfasen är slutförd programmeras webbplatsens funktioner. Viktiga kriterier för arbetet är att all kod ska vara lättläst och väl strukturerad. Systemet testas dels i system- och programtest, dels i användartest och en slutlig  acceptanstest.

Drift och Support

Vi erbjuder Drift och support för de system som utvecklats av Lebario.